Báo cáo tình hình trẻ em năm 2010

Thảo luận trong 'Xã hội' bắt đầu bởi P Hoa, 24/4/17.

 1. P Hoa

  P Hoa Moderator

  Trẻ em phải là đối tượng trọng tâm trong các chính sách và chương trình, dự án. Báo cáo cho thấy bức tranh về tình hình trẻ em Việt Nam và các khuyến nghị nhằm tăng cường sự tham gia và vai trò của trẻ em trong cơ hội và quyền của mình.
  Báo cáo là kết quả của hai năm cộng tác chặt chẽ giữa UNICEF và chính phủ Việt Nam, được thực hiện bởi nhóm chuyên gia gồm Tiến sỹ Rebeca Rios Kohn (trưởng nhóm), Tiến sỹ Vũ Xuân Nguyệt Hồng và ông Nguyễn Tam Giang.
  Báo cáo cũng được sự tham vấn với nhiều tổ chức, bao gồm các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức Phi chính phủ trong nước và quốc tế và các viện và các chuyên gia nghiên cứu. Báo cáo gồm hai phần tóm tắt và tổng thể.
   

  Các file đính kèm: