Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Hỗ trợ Báo Chí.

 1. Anh Dũng đã đăng chủ đề mới.

  Đối thoại chính sách "Hướng tới một hệ thống BHXH dễ tiếp cận - minh bạch - bền vững"

  Là Đối thoại chính sách cấp trung ương, thuộc khuôn khổ Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm...

  Diễn đàn: Xã hội

  22/6/17 lúc 23:54
 2. 22/6/17 lúc 23:29
 3. Quốc Hải đã đăng chủ đề mới.

  Nợ xấu mới chỉ chuyển từ “tiền” sang “hàng”

  Ngày cuối cùng của kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV, với 86% đại biểu ấn nút “đồng ý”, Nghị quyết xử lý nợ xấu đã được thông qua và có hiệu lực...

  Diễn đàn: Từ chính sách đến cuộc sống

  22/6/17 lúc 23:29
 4. Anh Dũng đã đăng chủ đề mới.

  Đối thoại "Giải cứu người nghèo khỏi bẫy Tín dụng đen"

  Do Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED Communication) và Công ty Luật TNHH Trường Lộc phối hợp tổ chức, vào ngày...

  Diễn đàn: Kinh tế

  22/6/17 lúc 19:13
 5. Anh Dũng đã đăng chủ đề mới.

  Đối thoại "Thu hút đầu tư và Phát triển thị trường Nông sản Hà Tĩnh"

  Là Đối thoại chính sách cấp địa phương, thuộc khuôn khổ Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm...

  Diễn đàn: Kinh tế

  22/6/17 lúc 01:46
 6. Anh Dũng đã có avatar mới.

  21/6/17 lúc 22:30
 7. Anh Dũng đã đăng chủ đề mới.

  Chương trình Bảo vệ tác nghiệp Báo Chí

  Là một chương trình do Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED Communication) và các đối tác phối hợp thực hiện từ năm 2010...

  Diễn đàn: Bảo vệ tác nghiệp - An toàn nhà báo

  21/6/17 lúc 22:24
 8. 19/6/17 lúc 20:51
 9. 19/6/17 lúc 20:51
 10. 19/6/17 lúc 20:51
 11. 19/6/17 lúc 20:49
 12. 19/6/17 lúc 20:49
 13. 19/6/17 lúc 20:49
 14. 19/6/17 lúc 20:49
 15. 19/6/17 lúc 20:45
Đang tải...