Các chương trình vận động chính sách

Tham nhũng từ hoạch định chính sách

Quốc Hải     29/07/2017     4     100

Tham nhũng từ hoạch định chính sách là hiện tượng các chủ thể quyền lực nhà nước, dù vô tình hay cố ý, sử dụng quyền lực được giao để đưa ra các quyết định, chính sách đem lại lợi ích cho một nhóm, một tổ chức, hoặc các cá nhân nào đó, và gây thiệt hại cho lợi ích chung của cộng đồng, xã hội. 

Hội nghị thường niên - Báo chí với Phát triển bền vững

Quốc Hải     29/07/2017     40     100

Thời gian: 28-29/11/2017
Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nỗ lực giảm quan liêu, tăng minh bạch của một nữ đại biểu

Quốc Hải     29/07/2017     269     100

Hành chính công là hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn lực công trong quản lý nhà nước và thực hiện, thuê, mua, cung cấp dịch vụ công theo quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Bảo vệ tác nghiệp báo chí

Quốc Hải     29/07/2017     132     100

Là một chương trình được khởi xướng từ đầu năm 2010, nhằm bảo đảm cho các nhà báo Việt Nam một môi trường tác nghiệp an toàn. Với sự hưởng ứng, hỗ trợ, tham gia của nhiều nhà báo, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức trong nước và quốc tế.