Nợ xấu mới chỉ chuyển từ “tiền” sang “hàng”

    29/07/2017     53     100

Ngày cuối cùng của kỳ họp thứ 3, QH khóa XIV, với 86% đại biểu ấn nút “đồng ý”, Nghị quyết xử lý nợ xấu đã được thông qua và có hiệu lực đối với những khoản nợ xấu phát sinh trước ngày 15/8/2017.