Nhịp Cầu Chính Sách

Nhịp cầu chính sách

Ở nhiều quốc gia phương Tây, sau bầu cử[1] thường có sự thay đổi Chính phủ nhưng các công chức trong bộ máy hành chính vẫn tiếp tục phục vụ và chịu trách nhiệm trước Chính phủ mới. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp, ổn định và liên tục, pháp luật hành chính luôn ghi nhận những giá trị công và các nguyên tắc chung quy định trách nhiệm, đồng thời cũng giới hạn trách nhiệm của công...
Ở nhiều quốc gia phương Tây, sau bầu cử[1] thường có sự thay đổi Chính phủ nhưng các công chức trong bộ máy hành chính vẫn tiếp tục phục vụ và chịu trách nhiệm trước Chính phủ mới. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp, ổn định và liên tục, pháp luật hành chính luôn ghi nhận những giá trị công và các nguyên tắc chung quy định trách nhiệm, đồng thời cũng giới hạn trách nhiệm của công...
Quy trình chính sách và phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam​ So sánh, đối chiếu các quy định của pháp luật liên quan và thực tiễn hoạch định chính sách, phân tích chính sách ở Quốc hội Việt Nam cho thấy, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 được thông qua đã góp phần khẳng định vai trò quan trọng của hoạch định chính sách và phân tích chính sách trong hoạt động lập...
856410_orig.png
​1. Chính sách là gì? Chính sách công là gì? Các bạn mới tìm hiểu về khoa học chính sách có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt, và định nghĩa các khái niệm chính sách và chính sách công. Các khái niệm này khác nhau như thế nào? Những vấn đề cốt lõi trong cách tiếp cận chính sách công là gì? 2. Câu trả lời, rất hiển nhiên,...